Proiectare

Serviciile noastre de proiectare, conform prevederilor OMAI 87/2010, includ urmatoarele:

→ proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
→ proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;
→ proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat.
Serviciile prezentate mai sus, sunt realizate conform prevederilor art. 2. din OMAI 87/2010, de persoane autorizate de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă – prevedere obligatorie.

Totodata oferim si servicii de relevare a instalatiilor si arhitecturii la constructii deja existente, in vederea obtinerii avizului si/sau autorizatie de securitate la incendiu.