Consultanta

Serviciile de consultanta sunt urmatoarele:
audit PSI – valabil pentru constructiile existente. La aceasta faza un reprezentant va face o inspectie a constructiei respective, urmand ca in curs de 5 zile lucratoare sa fie emis un document cu deficientele constatate din punct de vedere PSI si totodata cu mai multe variante (daca este posibil) de rezolvarea a acestora. Scopul auditului este acela ca beneficiarul sa realizeze cat este de investit inainte de a incepe demersurile de autorizare.
intocmire scenariu de securitate la incendiu – conform prevederilor OMAI 130/2007.
verificare cerinta esentiala “securitate la incendiu” de catre un verificator atestat a documentatiei tehnice realizate in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu si/sau a autorizatiei de securitate la incendiu.
intocmirea raportului de expertiza tehnica cerinta esentiala “securitate la incendiu” – conform prevederilor HGR 925/2005.