Empowering Your Vision through Planning

Ce este Autorizația PSI?

Este un act administrativ emis în baza legii de Inspectoratul pentru Situații de Urgențe Județean sau al municipiului București prin care se certifică faptul că o construcție îndeplinește criteriul de securitate la incendii în urma unor verificări de teren și a obținerii unor documente.

autorizatir psi
01.

De ce este importantă obținerea unei autorizații PSI?

Dacă un spațiu necesită această autorizație iar proprietarul nu a luat măsurile pentru a le obține, el intră sub incidența legii. Iată care sunt riscurile:

Administratorul instituției răspunde civil sau penal (după caz) dacă nu a luat toate măsurile legale privind securitatea la incendiu.

Societatea de asigurări poate refuza despăgubirea în cazul unui incident, invocând ca motiv lipsa autorizației PSI.

02.

De ce documente are nevoie o companie pentru a obține o autorizație PSI?

Documente de calitate a instalațiilor cu rol de securitate la incendiu și a tuturor materialelor folosite cu rol de securitate la incendiu.

Procese verbale care atestă folosirea materialelor și a instalațiilor cu rol de securitate la incendiu și alte probe de laborator, dacă este cazul.

03.

Cum știu dacă am nevoie de un aviz sau de o autorizație PSI?

Ca o regulă generală, în funcție de tipul clădirii, conform legii, este nevoie de un aviz PSI, de o autorizație PSI sau de amândouă. De exemplu, există categorii de construcții și amenajări care necesită ambele documentații (clădiri și spații amenajate în clădiri, clădiri civile subterane, spații publice etc.), sau care necesită doar o autorizare PSI (construcții sau amenajări temporare în aer liber pentru spectacole și întruniri).

04.

Cand este nevoie de aviz PSI? Tipuri de cladiri care au nevoie de Aviz PSI si Autorizare

Avizul PSI este unul din cele mai importante avize pe care trebuie sa il aiba o cladire. Este o Hotarare de Guvern care prevede acest lucru. Pentru cei care au nevoie de acest aviz, trebuie consultat, printre altele, HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.